HET UNIFORM

Voor de leerlingen van de lagere school is het dragen van het uniform verplicht.  Het uniform wordt enkel aangekocht in:

The Robin Store
Mechelsesteenweg 4
Antwerpen

Het winteruniform wordt gedragen vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie. In extreme weersomstandigheden kan de directeur hier anders over beslissen. U wordt daar via een brief of de agenda van op de hoogte gebracht.

De leerlingen hebben een verzorgde haartooi, natuurlijke haren zonder gekleurde haarstukken. Speldjes, rekkertjes en haarlinten kunnen enkel in de uniformkleuren.

De naam van de leerling staat duidelijk in alle kledingstukken.

De directeur bepaalt of een kledingstuk voldoet aan de opgelegde norm.

Klassieke, zwarte, donkergrijze, donkerbruine of donkerblauwe schooltas (zonder stickers) of rugzakken, met stevige tussenschotten.  De directeur bepaalt of een schooltas of rugzak voldoende stevig is om de boeken zorgvuldig in op te bergen.

Te koop op school:

Turnuniform

 • t-shirt: € 10
 • broekje: € 10
 • trui: € 15 (enkel voor de 3de graad)

Fluohesje: € 3

UNIFORM TIJDENS DE ZOMERMAANDEN

 • vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie
 • Korte grijze klassieke uniformbroek (knielengte)
 • Donkerblauwe trui met korte of lange mouwen, zonder fantasie
 • Effen grijze sokken die duidelijk boven de schoenen uitkomen
 • Zwarte, donkerblauwe of donkerbruine schoenen (geen sandalen, geen witte zolen)
 • Donkerblauwe jas/regenjas

UNIFORM TIJDENS DE WINTERMAANDEN

 • vanaf de paasvakantie tot aan de herfstvakantie
 • Grijze lange broek, klassiek model (of grijze kousenbroek onder rok voor de meisjes)
 • Donkerblauwe muts, sjaal, handschoenen
 • Fluovestje van de school

OPENINGSUREN

Dag Voormiddag Namiddag
Ma 09:00 - 12:35 13:50 - 15:30
Di 09:00 - 12:35 13:50 - 15:30
Wo 09:00 - 12:35
Do 09:00 - 12:35 13:50 - 15:30
Vr 09:00 - 12:35 13:50 - 15:30

AFWEZIGHEDEN

Bij ziekte wordt de school meteen verwittigd. Dit kan telefonisch vanaf 09:00 of per e-mail

Een briefje van de ouders (1, 2 of 3 dagen afwezigheid- maximaal 4 briefjes per jaar) of doktersattest (méér dan 3 dagen afwezig, of wanneer de 4 briefjes van ouders zijn opgebruikt) bezorgt u aan de klasleerkracht op de eerste schooldag na de afwezigheid.

TE LAAT OP SCHOOL

De lessen starten stipt. Een leerling die vaak te laat komt, mist belangrijke startmomenten en loopt gemakkelijk achterstand op. Ook in de kleuterklassen.

Gebeurt het toch een keer, meld je dan aan op het grote secretariaat aan de ingang van de school.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

OPVANG

De school voorziet opvang op volgende momenten:

 • ’s ochtends vanaf 07:30
 • na school tot 17:30 (op woensdag tot 14:00)

AVONDSTUDIE

Tijdens de naschoolse opvang voorziet de school eveneens avondstudie. De leerlingen kunnen tijdens de avondstudie niet afgehaald worden tussen:

 • 16:00 en 16:45

LAATTIJDIG OPHALEN NIET TOEGELATEN

Het is niet toegelaten om kinderen buiten deze tijden op school te laten. Als door onvoorziene omstandigheden ouders hun kinderen niet tijdig kunnen ophalen, zal een kost worden aangerekend. Wat ook de reden is, verwittig de school tijdig van uw laattijdigheid zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

COMMUNICEREN MET DE SCHOOL

Een vlotte dialoog tussen school en gezin is belangrijk. Om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, doen we dit het best volgens een stappenplan.

De schoolagenda is ons belangrijkste instrument. Voor de leerkracht maar ook voor de ouders. Om geen boodschappen te missen, moeten ouders de agenda van hun kind elke dag nazien en ondertekenen. Ook de leerkrachten kijken elke dag de agenda na.

Mondeling overleg met de leerkracht kan uiteraard ook, maar moet gepland worden. Tenzij het over een noodgeval gaat, is overleg tijdens de lestijden onmogelijk. Vraag een gesprek aan met een berichtje in de agenda. De leerkracht zal hierop zo snel mogelijk antwoorden voor een afspraak.

Als om één of andere reden de agenda niet geschikt is of het onderwerp overstijgt het klasniveau, dan kan er steeds overleg op vraag georganiseerd worden met de school. Contacteer de school via e-mail of telefoon en we zoeken samen met u naar een oplossing. Vermeld steeds duidelijk de naam van uw kind en de klas (of de naam van de leerkracht) zodat alle medewerkers snel kunnen opzoeken over wie het gaat.

De school organiseert een aantal vaste contactmomenten:

 • jaarlijkse individuele kindbespreking
 • klasoverleg met de ouders